Historia firmy

Pierwsze myśli o własnej działalności w dziedzinie informatyki, jaką jest Software Development, pojawiły się w roku 2000 podczas moich studiów informatycznych na Uniwersytecie we Freiburgu (Niemcy). Skonkretyzowały się one jednak dopiero w Styczniu 2010 roku. W takzwanym międzyczasie zbierałem doświadczenie, pracując - po części równolegle studiowałem - w różnych firmach i na różnorodnych stanowiskach.

Pomijając małe projekty, ograniczę się do wymienienia trzech etapów, które z mojego punktu widzenia miały największy wpływ na moje zdobyte doświadczenie.

SPOJRZENIE UŻYTKOWNIKA

Początkiem była praca w centrum logistycznym firmy Bacher & Demler GmbH + Co. KG (www.staufen-demmler.de) w Wurmlingen (Niemcy). Mogłem tam poznać wszystkie procesy logistyczne zachodzące w tym przedsiębiorstwie ze strony użytkownika systemu.

SPOJRZENIE ADMINISTRATORA

Następnie w firmie Hymer Leichtmetalbau GmbH + Co. KG (www.hymer-alu.de) w Wangen (Niemcy) poznawałem tamtejszy system informatyczny od strony administratora.

SPOJRZENE DEVELOPERA

Skończywszy (ostatnie trzy lata, do grudnia 2009 r.) na współkreowaniu specjalistycznego systemu informatycznego dla dużych piekarni. Był (i jest nadal) to produkt flagowy firmy Optimo Software GmbH (www.optimo.de) w Ravensburgu (Niemcy).


W połowie 2009 roku zapadła decyzja wyboru "budulca", na podstawie którego miały być realizowane dalsze etapy. Wybór padł (m.in. podyktowany historycznie) na język programowania Java SE (www.java.com) i bazę danych MySQL (www.mysql.com).

Konsekwencją tego wyboru była specjalizacja w tych właśnie narzędziach. Celem było zdobycie jak największej kompetencji w używanych dziedzinach po to, aby wszystkim zainteresowanym oferować jak największy profesjonalizm i bezpieczeństwo.


Od stycznia do czerwca 2010 roku realizowałem plan stworzenia odpowiedniej infrastruktury (oczywiście na bazie Java SE i MySQL), która umożliwi mi sprawne i ekonomicznie, korzystne kreowanie indywidualnych systemów informatycznych, które są głównym przedmiotem mojej działalności.

Jakość mojego merytoryczno-informatycznego planu została potwierdzona w projekcie CS-ERP dla firmy COLO-SPORT (www.colo-sport.com). Był to projekt realizujący system sterowania i kontroli procesu produkcyjnego firmy COLO-SPORT.

Więcej informacji o dotychczas zrealizowanych projektach znajduje się na podstronie Realizacje.