Realizacje

Wszystkie realizacje wykonane przez firmę MINARTEC, mają następujące cechy wspólne:

Proces realizacji ma charakter ewoluujący, polegający na tym, że nowy system powstaje w powtarzających się cyklach analiza - koncepcja - implementacja - test. Przy każdej kolejce cyklu, system poddawany jest weryfikacji i staje się coraz bardziej kompleksowy, aż osiągnie wymiar zamierzony. Końcowym krokiem jest wdrożenie systemu u zleceniodawcy i szkolenie użytkowników.

Zapraszam na szczegółowe zapoznanie się ze zrealizowanymi projektami na następujących stronach: