JFreeChart

Co to jest JFreeChart?

JFreeChart (www.jfree.org/jfreechart/samples.html) to profesjonalne narzędzie, służące do wyświetlania różnego typu diagramów, w oprogramowaniu. Narzędzie to jest projektem Open Source całkowicie zrealizowanym w Javie. Jego typowym zastosowaniem jest prezentacja biznesowych informacji z bazy danych za pomocą diagramów, wykresów i innych grafik znanych także jako Business Intelligence (BI). Prezentowane za jego pomocą informacje stają się bardziej czytelne i klarowne.

Dlaczego JFreeChart?

Co z tego wynika?

Diagramy i wykresy wzbogacają znacząco każdy system informatyczny. Informacja przedstawiona dzięki nim, nabiera jakości i siły przekazu. JFreeChart, dzięki Open Source i Javie, pozwala na ekonomicznie korzystne i technicznie wysokojakościowe realizacje diagramów i wykresów w indywidualnych projektach dopasowanych do klienta.

Poprzez bezpłatną możliwość korzystania z narzędzia JFreeChart, jest ono idealne także do celów edukacyjnych. Stwarza doskonałe warunki do kreatywności i eksperymentowania.

Przykładowe realizacje

Diagram typu Bar Chart z systemu AAT

Diagram typu Pie Chart z systemu AAT

Konstelacja złożona z Bar Charts i Pie Chart z systemu AAT