Dla przedsiębiorców

Tworzenie indywidualnego oprogramowania

Oferta ta skierowana jest do małych lub średnich przedsiębiorstw, a jej przedmiotem jest tworzenie systemów informatycznych w „całości”, lub tylko pewnych jego „części”, które stanowią uzupełnienie posiadanego już oprogramowania. Dla pełniejszego zobrazowania podam dwa przykłady:

1. Niewielki przedsiębiorca N używa w swojej administracji jedynie standardowego pakietu Office, tj. programu do edycji tekstu, tabel kalkulacyjnych itp. Firma MINARTEC proponuje w tym przypadku stworzenie całościowego systemu administracyjnego, który w sposób optymalny ujmie specyfikę danego przedsiębiorstwa (inaczej działa np. piekarz niż fryzjer).

Kluczowym warunkiem efektywności takiego nowego oprogramowania jest rozważenie kilku kwestii:

W odpowiedzi na tego typu pytania bardzo pomocny może być dostosowany do tego system. Jedyne czego fima MINARTEC nie może zastąpić, to przedsiębiorczości przedsiębiorcy.

Przykładem takich prostych, ale efektywnych realizacji jest projekt AAT.


2. Firma X posiada oprogramowanie obsługujące księgowość, kadry i magazyn. Niestety, ów system produkcji już nie obejmuje, lub firma jest z obecnego spełniającego tą funkcję niezadowolona, ponieważ z powodu reorganizacji, nie spełnia on już wymagań przedsiębiorstwa.

W tym przypadku ofertą firmy MINARTEC byłaby analiza i kreacja dopasowanego dla danego procesu produkcji systemu kontroli i sterowania. System ten powinien mieć możliwość komunikacji z istniejącą już księgowością i kadrami (w celu przekazywania danych) poprzez odpowiednie interfejsy. Mogą one bazować na istniejących już na rynku standardach, lub zostać stworzone i dopasowane indywidualnie.

Przykładem takich realizacji są projekty PVKS i CS-ERP.

 

Na czym polega tworzenie systemów informatycznych? - patrz: projekt YaJF.

Zapraszam.

Wspomaganie zespołów programistów

Firma MINARTEC jest merytorycznie przygotowana do zasilania grup programistów operujących na platformach Java SE i MySQL. W tym kontekście oferuje także znajomość języka niemieckiego, która wywodzi się z ponad dwudziestoletniego pobytu w Niemczech. Oferta ta kierowana jest do każdej wielkości przedsiębiorstwa.

Wszędzie tam, gdzie potrzebny jest tzw. manpower w powyższych dziedzinach, służę pomocą i zapraszam do współpracy.