JasperReports

Co to jest JasperReports?

JasperReports to generator raportów całkowicie zrealizowany w Javie. Jest to produkt firmy Jaspersoft (www.jaspersoft.com/jasperreports), oferowany także jako projekt Open Source (http://jasperforge.org/projects/jasperreports). Do typowych jego zastosowań zalicza się: generowanie, wyświetlanie i drukowanie biznesowych informacji z bazy danych w postaci raportów, faktur, tabeli, itd. Dzięki temu prezentowana informacja nabiera jakości.

Dlaczego JasperReports?

Co z tego wynika?

Generator raportów jest praktycznie nieodzowną częścią każdego systemu informacyjnego. JasperReports, dzięki Open Source i Javie pozwala na ekonomicznie korzystne i technicznie wysokojakościowe realizacje raportów w indywidualnych projektach dopasowanych do klienta.

Poprzez bezpłatną możliwość korzystania z narzędzi JasperReports i iReport, są one idealne także do celów edukacyjnych. Stwarzają doskonałe warunki do kreatywności i eksperymentowania.

Przykładowe realizacje

Zlecenie z systemu CS-ERP


Lista urodzin z systemu AAT